การใช้บริการ

หากคุณสนใจที่จะใช้บริการทําโฆษณาออนไลน์กับเรา มีขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการดังนี้
1. แจ้งรายเอียดสินค้าหรือบริการมาทางเรา สื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ที่มีอยู่ พร้อมช่องทางการติดต่อกลับ เพื่อให้เราวิเคราะห์ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์หรือการทําโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้า และบริการของคุณ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
2. ทางเราจะทำการวิเคราะห์ความยากง่าย เพื่อทำการเสนอราคาโดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
3. ทางเราจะทำการเสนอราคา พร้อมช่องทางการชำระเงินไปทางช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก หรือทางอีเมลล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางเรา
4. หากท่านตกลงที่จะทําโฆษณาออนไลน์กับเรา กรุณาชำระค่ามัดจำ 40% ของราคาที่เสนอ มาทางช่องทางการชำระเงินที่เราได้แจ้งไปพร้อมกับใบเสนอราคา
5. หลังจากชำระค่ามัดจำ 40% แล้วกรุณาแจ้งการชำระมาทางเรา พร้อมแนบสลิปการชำระ
6. ทางเราจะเริ่มดำเนินการทําโฆษณาออนไลน์
ข้อมูลที่จำเป็นในการทําโฆษณาออนไลน์ที่ท่านต้องจัดเตรียมส่งมาให้กับทางเรา
1. รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
2. สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งประเภทออฟไลน์ และออนไลน์ ที่มีอยู่ เช่น แผ่นพับ โบวชัวร์ วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ แฟนเพจ อินสตราแกรม หรือเว็บไซต์ เป็นต้น